Samband Historia 1b Grundbok

Samband Historia 1b Grundbok
Förlag: Sanoma Utbildning
Utgivningsdatum: 2017-10-31
Antal sidor: 500
Författare: Niklas Ericsson, Magnus Hansson
ISBN: 9789152343579
Kategori: Historia

Nyhet! Ny upplaga för kursen 1b. Samband Historia är en läromedelsserie i historia för de studieförberedande programmen. Samband 1b är en modern kronologisk historiebok som täcker kursplanens centrala innehåll.

Samband Tema är skriven för kurserna 2a, 2b och 3. Överblick och vetenskaplighet Texterna i läromedelsserien Samband Historia bygger på aktuell historisk forskning. Läromedel i historia måste ge tillräckligt med fakta och kronologi för en god allmänbildning. Men lika viktigt är att väcka intresse och skapa förståelse för historiska samband. Några viktiga kännetecken för Samband Historia är därför inspirerande texter med återkommande överblickar som synliggör sambanden. Samband visar tydligt att historia är ett levande ämne - hur historisk forskning resulterar i att tolkningar omprövas samtidigt som na perspektif kommer till.

Kartor och ordförklaringar underlättar läsningen I Samband Historia finns också många tydliga kartor som gör det lättare att orientera sig i det historiska skeendet. Nya och viktiga begrepp förklaras, både för att skapa en överblick och för att underlätta läsförståelsen. Sambandsmodeller och vetenskapsrutor Texterna är skrivna på ett sådant sätt att de hjälper elever att se sambanden och förstå dem. Det handlar dels om sambanden mellan ekonomiska, politiska och sociala förändringar, dels om förändringsprocessers förutsättningar, förlopp och följder.