Sänkta trösklar - högt i tak : arbete, utveckling, trygghet : betänkande SOU 2012:31

Sänkta trösklar - högt i tak : arbete, utveckling, trygghet : betänkande SOU 2012:31
Förlag: Offentliga Förlaget
Utgivningsdatum: 2012-05-22
Antal sidor: 408
Författare: Arbetsmarknadsdepartementet
ISBN: 9789174376005
Kategori: Funktionshinder: sociala aspekter

Alla människors vilja och förmåga att arbeta ska tas tillvara på arbetsmarknaden. Varje person som inte ges förutsättningar att bidra i arbetslivet med sin kompetens och sin förmåga innebär en förlust för individ och samhälle. I dag arbetar personer med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga i betydligt lägre utsträckning än personer utan nedsatt arbetsförmåga, och kvinnor arbetar i lägre utsträckning än män.