Faktiskt Häftiga hjul, Nivå 2, Fakta bok

Faktiskt Häftiga hjul, Nivå 2, Fakta bok
Upplaga: 1
Förlag: Natur & Kultur Läromedel
Utgivningsdatum: 2015-02-08
Antal sidor: 24
Författare: Peter Millet
ISBN: 9789127440425
Kategori: Läromedel

Välgjorda och spännande faktaböcker som skapar lust att läsa och lära mer Faktiskt är ett nyskrivet faktabibliotek som består av 20 böcker på fyra nivåer. Faktaböckernas innehåll och upplägg ger möjlighet till att öva och utveckla läsförståelsen.

Eleverna blir förtrogna med faktaläsningens alla viktiga delmoment som rubriker, faktarutor, löpande text, bildtexter, ordlistor och punktlistor. På omslaget insidor finns också frågor som hjälper eleverna att fundera över innehållet före läsningen, under läsningen och efter läsningen. Nivå 1 Djur i djupet, En dag i stallet, Fina favoriter, Vem äter vem?, Zooma ut 410 rader per sida. Enkla meningar och konkreta texter. Nivå 2 En resa i rymden, Förstå färgen, Häftiga hjul, Insekternas värld, Vi byter årstid 58 rader per sida. Lite längre texter än nivå 1 med ett vidare begreppsområde. Nivå 3 Din kropp ut och in, Far och flyg, Näbbar och klor, Spännande smådjur, Stora öron och långa fingrar 1015 rader. Längre meningar och fler abstrakta bilder, t ex kartor. Nivå 4 Ett liv i luften, Jakten på dinosaurierna, Magiska hemligheter, Rapar, prickar och pruttar, Vi gör serier 1015 rader. Olika slags texter i de olika böckerna, t ex frågor och svar, instruktioner och serierutor. Faktaböckernas innehåll och upplägg ger möjlighet till att öva och utveckla läsförståelsen.

Eleverna blir förtrogna med faktaläsningens alla viktiga del moment som rubriker, faktarutor, löpande text, bildtexter, ordlistor och punktlistor.