AMA EL 16

AMA EL 16
Förlag: Svensk Byggtjänst
Utgivningsdatum: 2016-01-14
Antal sidor: 389
ISBN: 9789173337274
Kategori: Elektronik

AMA EL 16 är avsedd som underlag och referens när tekniska beskrivningar för el- och teletekniska arbeten ska upprättas och när arbetet senare ska utföras på arbetsplatsen. AMA EL 16 är en revidering av AMA EL 12. Några nyheter i AMA EL 16: *Innehållet är uppdaterat mot nya utgåvor av standarder, bland annat elinstallationsstandarden SS 4370102 och hisstandarden SS-EN 81-20:2014. *Snabbkopplade installationssystem behandlas i två nya avsnitt. *Hissavsnittet har kompletterats med styrsystem för destinationskontroll. *Nya koder och rubriker för hjälptelefonsystem för tillfälligt utrymningsplats. *Förenklad tillämpning gällande kablar. *Nya koder och rubriker för dokumentation med geografiskt informationssystem (GIS).