Svensk-turkiskt lexikon = Isveççe-türkçe sözlük

Svensk-turkiskt lexikon = Isveççe-türkçe sözlük
Upplaga: 2. uppl.
Förlag: Musa Güner
Utgivningsdatum: 2004-09-01
Antal sidor: 288
Författare: Musa Güner
ISBN: 9789163136481
Kategori: Tvåspråkiga & flerspråkiga ordböcker

Arbetet med denna ordbok påbörjades 1962. Syftet har varit att skapa en modern, praktisk, allmän och lagom omfattande ordbok. Orden har analyserats i båda riktningar för att man lätt ska förstå språkkonstruktionen. Materialet täcker den moderna svenskans resp. turkiskans allmänna ordförråd.

Ofta använda facktermer inom teknik, sport, medicin, rättsväsen, fysik och andra vetenskaper vilka kompletterar det allmänna ordförrrådet och dit hör aktuella ord som dejta, alkolås, dokusåpa, ägarskap, bosättare, gradera upp, snygging, partnerskap, miljövänlig, sopstation, direktorat, låtsaspappa, könsdiskriminering etc. Det rika förrådet av osmanturkiska ord, vilka på senare tid har återuppstått, har i denna ordbok excerperats ur turkiska medier och etermedier från 1986-2004. Av utrymmesskäl har särskild uttalsbeteckning utelämnats för ord där språkljuden betecknas ungefär likadant i båda språken.