Sannolikhetsteori och statistikteori med tillämpningar - Bok C

Sannolikhetsteori och statistikteori med tillämpningar - Bok C
Upplaga: 7
Förlag: Studentlitteratur AB
Utgivningsdatum: 2017-11-03
Antal sidor: 426
Författare: Gunnar Blom, Jan Enger, Gunnar Englund, Jan Grandell, Lars Holst
ISBN: 9789144123561
Kategori: Sannolikhetskalkyl & matematisk statistik

Sannolikhetsteori och statistikteori har vidsträckta tillämpningar inom olika forskningsområden och olika delar av samhällslivet.  Bland annat naturvetare och tekniker har god nytta av kunskaper om dessa teorier och deras användning.

Denna bok, som är en omarbetning av en tidigare bok av Gunnar Blom, behandlar de grundläggande delarna av sannolikhetsteorin och statistikteorin.  De många lösta exemplen i texten underlättar läsningen. Övningsproblem med svar avslutar flertalet kapitel. Boken är avsedd för kurser av olika slag men är också lämplig för självstudier. Från och med sjunde upplagan ges denna bok åter ut som hårdband. Denna upplaga innehåller dock inga förändringar av innehållet jämfört med femte och sjätte upplagan.