Tal, Anforanden Och Uppsatser, Volume 2... - Primary Source Edition