Tidebönens andliga skatt

Tidebönens andliga skatt
Förlag: Gloria Förlag
Utgivningsdatum: 2013-11-04
Författare: Ignatius Ephrem Barsoum
ISBN: 9789187615092
Kategori: Religion

Det är vårt hopp att denna lilla bok skall fungera som en väg där du som troende läsare med stor glädje kan vandra fram mot Gud i bön. Vi har låtit trycka den för att du genom den skall få lära dig vad bön är, hur man kan be, hur man bör förhålla sig till bönen och att man genom bön i anden kan förmedla sina inre känslor till Gud. Vi hoppas att ungdomarna i vårt ärkestift skall inse bönens andliga kraft och därigenom bli uthålliga i den. I denna lilla skrift kan de också hitta exempel på böner av våra fäder som tillbad i ande, så att de kan efterlikna dem.