Dantestudier

Dantestudier
Upplaga: 1
Förlag: Bokförlaget Atlantis
Utgivningsdatum: 2016-07-19
Antal sidor: 226
Författare: Carl Wilhelm Böttiger
ISBN: 9789173538589
Kategori: Litteraturvetenskap: poesi & poeter

Carl Wilhelm Böttiger (1807-1878), poet, lingvist och litteraturhistoriker, återvände ständigt till Dante och ägnade årtionden åt studiet av dennes liv och verk, då särskilt Den gudomliga komedin. Böttigers föreläsningar i ämnet var omvittnat entusiasmerande och djupsinniga. För en mer allmänt intresserad läsekrets skrev han även det här två återutgivna studierna, de första mer omfattande verken om Dante på svenska. De äger ännu i hög grad sin giltighet som introduktioner till ett av världslitteraturens allra främsta verk.