Kompendium Oro, ängslan och rädsla

Kompendium Oro, ängslan och rädsla
Förlag: Vulkan
Utgivningsdatum: 2016-09-01
Antal sidor: 20
Författare: Maria Dellenmark Blom
ISBN: 9789198340129
Kategori: Ångest & fobier

Kompendiet används allrahelst till sagan När mamma Groda skulle på kalas- en saga i serien om Grynet och hennes vänner. Det här kompendiet handlar om rädsla, ängslan, oro och ont i magen. Kompendiet beskriver en lättillgänglig psykologi som blir ett redskap som ger föräldern eller annan vuxen möjlighet att samtala och ta emot barnets känslor och tankar, som öppnas upp av sagoberättelsen.

Kompendiet är informativt inriktat med beskrivning av olika perspektiv av oro och rädsla, hur rädsla fungerar och hur man kan tänkas hantera när ett barn blir oroligt. Kompendiet beskriver skolbarnets utvecklingspsykologi för att fördjupa förståelsen av att just separationsängslan är ett naturligt psykologiskt fenomen i barnets utveckling.

Koncept I den här sagoserien har varje saga ett psykologiskt tema. Det psykologiska temat i denna saga handlar om rädsla, ängslan, oro och ont i magen. Rekommenderad ålder ca 5-10 år. Barns personlighet och utveckling är olika varför ovanstående åldersanpassat material är rekommendationer. Barnet: Barnet/barnen får via högläsning tillgång till en sagoberättelse, som har en fin balansgång mellan saga och pedagogik och är utvecklingspsykologiskt anpassat. Konceptet verkar för delaktighet mellan vuxen och barn som innefattas av högläsning, varför formatet av sagan är i A4-format. Sagoberättelsen innehåller bilder som underlätta att skapa utrymme att stanna upp i berättelsen och ta emot barnets uttryck för funderingar och känslor samtidigt som de ökar möjligheten för yngre barn att skapa ett sammanhang av berättelsen. Den vuxne: den vuxne får ett kompendium som är informativt inriktat om det psykologiska temat och som används parallellt med sagoberättelsen. Ska verka för kunskap, vägledning och trygghetsskapande inför att ta emot barnets känslor och tankar. Detta kompendium kan användas av förälder eller till exempel pedagog.