Rysk grammatik

Rysk grammatik
Upplaga: 2
Förlag: Intervox
Utgivningsdatum: 2017-04-06
Antal sidor: 594
Författare: Jan Erik Walter
ISBN: 9789197302968
Kategori: Grammatik & ordförråd

Den mest omfattande grammatiken på svenska över ryska språket. Särskilt lämpad för försigkomna och lärare i ryska. Innehåller åtskilliga tips och kontrastiva översikter. Författaren fil.dr Jan Erik Walter har under 35 år undervisat i ryska vid Försvarets tolkskola i Uppsala.