I försvarets intresse

I försvarets intresse
Förlag: Nordic Academic Press
Utgivningsdatum: 2015-12-30
Författare: Ulf Eliasson
ISBN: 9789187351877
Kategori: Militär underrättelseverksamhet

Den ryska revolutionen var varningsflaggan som ledde till att man började övervaka den kommunistiska rörelsen i Sverige och andra västländer. Mindre känt är att övervakningen trappades upp ytterligare 1928 då kommunisterna klargjort att de i högre grad skulle infiltrera de militära organisationerna. Denna förändring banade väg för de efterföljande årens omfattande registreringar av kommunister.

I boken I försvarets intresse lyfter Ulf Eliasson genom internationella jämförelser fram denna nya aspekt på övervakningen av politiska extremister i Sverige från den ryska revolutionen till andra världskrigets slut. Författaren ger också nya perspektiv på säkerhetstjänstens kontakter med de politiskt ansvariga under andra världskriget: socialminister Gustav Möller och statssekreterare Tage Erlander.