Kult och organisation i den förkristna Nordiska religionen

Kult och organisation i den förkristna Nordiska religionen
Förlag: Oeisspeis
Utgivningsdatum: 2016-06-03
Författare: Lucas Wase
ISBN: 9789198188776
Kategori: Allmän världshistoria

Den förkristna nordiska religionen är något som intresserar och sysselsätter tankarna hos ganska många, men osäkerheten kring hur den fungerade är stor. Där finns bilden alltifrån att Nordisk religion matats med intryck från den "mer utvecklade" kristendomen, att den varit nästan på ett "naturfolksplan", med enbart utomhusdyrkan och starkt divergerande lokalt, till att den var organiserad, enhetlig och med dyrkan i kultbyggnader. Lucas Wase reder upp i begreppen och visar, att de som sett Nordisk förkristen religion som "outvecklad" har helt fel. Över hela det geografiska området där de förkristna nordborna befann sig har religionen starka gemensamma drag, kultbyggnader var regel och ett fast prästerskap existerade.