Läraryrkets många ansikten

Läraryrkets många ansikten
Upplaga: 3
Förlag: Liber
Utgivningsdatum: 2012-04-12
Antal sidor: 336
Författare: Margrethe Brynolf, Inge Carlström, Kjell-Erik Svensson, Britt-Louise Wersäll
ISBN: 9789147100606
Kategori: Lärare

I Läraryrkets många ansikten diskuterar författarna lärarens komplexa och intensiva arbete och hur det har utvecklats genom tiderna. I boken behandlas en rad aspekter av läraryrket, bland annat: Skolans värdegrund Betyg och bedömning Skolkultur Skolans ledning och organisation Facket och lärarrollen Lärares professionalism Motivation och prestation Kreativitet Läs mer Några kapitel är faktainriktade och redovisar olika styrdokument och forskningsresultat, andra är mer diskuterande och tar upp olika problem som lärare konfronteras med i sin yrkesutövning.

Varje kapitel avslutas med en "pedagogisk hörna" med frågor och uppgifter för diskussion och reflektion. Denna nya upplaga har uppdaterats och bearbetats med hänsyn till 2011 års läroplan, skollag, förordning och lärarutbildning. Om författarna Margrethe Brynolf är fil.mag. i pedagogik vid Högskolan i Kristianstad. Inge Carlström är docent i pedagogik och har varit chef för lärarutbildningen Högskolan Kristianstad. Kjell-Erik Svensson har mångårig erfarenhet av olika lärarutbildningar samt kompetensutveckling av lärare och skolledare och har varit universitetsadjunkt i pedagogik vid Högskolan Kristianstad. Britt-Louise Wersäll är fil.dr i sociologi och har varit verksam som universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Högskolan Kristianstad. Hon har arbetat med olika forskningsprojekt med inriktning mot lärarrollens och skolans utvecklingsmöjligheter i relation till samhällsförändringar.