Kommunikation i praktiken

Kommunikation i praktiken
Upplaga: 1
Förlag: Liber
Utgivningsdatum: 2006-01-01
Antal sidor: 272
Författare: Tom Eide, Hilde Eide
ISBN: 9789147077304
Kategori: Arbetspsykologi & industriell psykologi

Att kommunicera är något vi alla har ägnat oss åt från de tidigaste faserna i livet. Man skulle kunna tro att kommunikation är något vi behärskar väl. Läs mer Erfarenhet och forskning visar att de allra flesta av oss har mycket att lära om kommunikation. I arbetslivet kommunicerar vi inte som privatpersoner, utan som experter, yrkesutövare och professionella behandlare. Denna bok handlar om praktisk kommunikationsteknik, framför allt i arbetet inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården. I boken betonas att god kommunikation är en förutsättning för förtroendefulla samtal inom socialt arbete, vård och omsorg och att förmågan att kommunicera kan tränas upp och utvecklas. Med hjälp av praktikfall behandlas en rad kommunikationstekniker som goda hjälpgivare bör behärska och som kan göra det lättare att hantera de många olika situationer som uppstår i vardagen. Om författarna Tom Eide är koordinator för etikprogrammet vid Oslos universitet och fil.

dr i nordisk litteratur. Hilde Eide är förstelektor i psykologi och kommunikation vid Högskolan i Oslo.