Humaniora i Sverige : framväxt guldålder kris

Humaniora i Sverige : framväxt guldålder kris
Förlag: Bokförlaget Atlantis
Utgivningsdatum: 2008-03-01
Antal sidor: 316
Författare: Svante Nordin
ISBN: 9789173532259
Kategori: Historia

Svante Nordin berättar om hur de humanistiska vetenskaperna vuxit fram i Sverige och om deras förhållande till humanistiska ideal. Historievetenskap, litteratur- och konstvetenskap tas upp liksom exempelvis filosofi, idéhistoria och de olika språkvetenskaperna. Humanioras guldålder under 1900-talets första hälft skildras liksom den kris som inleddes på 1960-talet. Idag framstår humanvetenskaperna som mera ifrågasatta än någonsin. Deras teoretiska och värdemässiga grundvalar är utsatt för en intensiv kritik. Humaniora i Sverige lyfter upp väsentliga och för de akademiska disciplinernas framtid avgörande frågor och ställer dem på sin spets.