Tusen år i det svenska barnets historia - e-bok

Tusen år i det svenska barnets historia - e-bok
Upplaga: 1
Förlag: Studentlitteratur
Utgivningsdatum: 2010-02-12
Författare: Barbro Holmdahl
ISBN: 9789144067971
Kategori: Pedagogik

I denna bok får vi följa hur barn uppfostrats och levt i vårt land under tusen år. Det är en skildring som ger inblick i gångna tiders syn på barn och deras uppväxtvillkor. Boken visar hur den fysiska och psykiska omvårdnaden av barn har vuxit fram.

Den berör också barnens uppväxt i olika miljöer och uppfostran i olika samhällsklasser, samt beskriver hur det framväxande välfärdssamhället tar ett allt större ansvar för sina barn under 1900-talet genom bättre vård och utbildning. E-boken baseras på den tryckta utgåvan från 2000.