Bödlar : liv, död och skam i svenskt 1600-tal

Bödlar :  liv, död och skam i svenskt 1600-tal
Upplaga: 1
Förlag: Bokförlaget Atlantis
Utgivningsdatum: 2016-04-26
Antal sidor: 355
Författare: Annika Sandén
ISBN: 9789173538428
Kategori: Socialhistoria & kulturhistoria

Förutom att verkställa dödsstraff var bödelns uppgifter sådana som ingen respektabel människa önskade befatta sig med: tömma dasstunnor, kastrera hästar, avliva hundar och dränka katter. Hur rekryterades någon till en tjänst som den? Historikern Annika Sandén placerar bödeln som person i centrum och försöker förstå honom i ett kulturell och socialt sammanhang. Hon behandlar bödelns bakgrund, hur han har kommit i fråga för tjänsten, arbetsvillkor och umgängesformer. Vilka var det som umgicks med bödeln? Vem önskade gifta sig men en man som han? Men bödeln hade också funktioner som somliga eftersökte. Han hade en hemvist i den magiska världen. Han kunde bota sjukdomar och tillhandahålla ting med särskilda krafter.