Månaderna

Månaderna
Upplaga: 1
Förlag: Askunge Thorsén förlag
Utgivningsdatum: 2014-06-17
Antal sidor: 32
Författare: Mirvi Unge Thorsén
ISBN: 9789186611996
Kategori: Matematik

Månaden presenteras på ett uppslag där layout och vissa uppgifter är återkommande. Det finns en eller flera matematiska vardagsproblem som passar till månaden. Häftet tar också upp årstiderna.

Till häftet Månaderna finns en kalender att sätta upp på väggen. Kalendern består av tolv A3-blad, ett blad för varje månad under året.

Kalendern är odaterad och det finns plats att skriva in exempelvis dagens datum. Den passar därför till vilket år som helst. Bilderna är illustrerade av Daniel Borg. Det är samma bilder som finns med i häftet Månaderna.