Tala och engagera : populär presentationsteknik

Tala och engagera : populär presentationsteknik
Upplaga: 3
Förlag: Studentlitteratur AB
Utgivningsdatum: 2013-11-06
Antal sidor: 98
Författare: Barbro Fällman
ISBN: 9789144092881
Kategori: Mediaforskning

I en mängd olika sammanhang behöver vi påverka andra människor - vi måste helt enkelt tala för vår sak.

Men hur gör man för att nå fram med sitt budskap och entusiasmera andra? Och hur får man ord och kroppsspråk att säga samma sak? Den här handboken ger en mängd goda råd till alla dem som vill lära sig att framträda inför andra. Bland de många ämnen som tas upp finns exempelvis de retoriska modellerna, troper, argumentation, aktivt lyssnande, kroppsspråk, röst och hållning, kvinnligt och manligt språk, presentationssituationer och planering samt hur man hanterar nervositet. Boken vänder sig till studenter i olika utbildningar samt till lärare, informatörer och andra med yrken där muntlig färdighet är väsentlig. Tredje upplagan