Doften av rykande vekar : reformationen ur folkets perspektiv

Doften av rykande vekar : reformationen ur folkets perspektiv
Upplaga: 1
Förlag: Artos & Norma Bokförlag
Utgivningsdatum: 2016-08-16
Antal sidor: 443
Författare: Fredrik Heiding, Magnus Nyman, Martin Berntson, Stina Fallberg Sundmark, Ingela Hedström
ISBN: 9789175808062
Kategori: Protestantism & protestantiska kyrkor

Reformationen i Sverige var en kulturrevolution som genomfördes gradvis och mot folkflertalets önskan, en kulturrevolution i bemärkelsen att många centrala aspekter i tidigare generationers liv förändrades i grunden.

Bokens titel Doften av rykande vekar antyder att det som tilldrog sig fick vittgående konsekvenser: gillenas, klostrens och den äldre vardagsfromhetens lågor släcktes. Det sinnliga och kroppsliga trängdes undan till förmån för en mer abstrakt religiös tro. Pilgrimsvandringar blev olagliga och utbildningsväsendet nedprioriterades.

Hur upplevde folket i socknar och städer allt det nya? Men lågan slocknade inte för alltid. Mycket av det som då förbjöds ses i dag som något självklart över hela kristenheten, varför det är motiverat att tala om en »katolsk återkomst« i vår tid.