Liv i försoning : om upprättelse i kyrka och samhälle

Liv i försoning : om upprättelse i kyrka och samhälle
Upplaga: 1
Förlag: Verbum AB
Utgivningsdatum: 2016-09-12
Antal sidor: 288
Författare: Carl Reinhold Bråkenhielm, Göran Möller
ISBN: 9789152633977
Kategori: Teologi

Liv i försoning handlar om mellanmänskliga relationer. Olika försoningsprocesser berörs, såsom den i Sydafrika efter apartheidregimens fall och den som pågår mellan Svenska kyrkan och samerna. Dessutom diskuteras försoningens gestaltning inom skönlitteratur och nutida film. Hur kan sådana kulturella uttryck fungera som redskap för försoning? Detta är den andra boken om försoning skriven på uppdrag av Svenska kyrkans teologiska kommitté. Den första, Tala om försoning som kom 2015, ger en teologisk fördjupning av den kristna försoningstanken.