649 Svärdsjö Terrängkartan : 1:50000

649 Svärdsjö Terrängkartan : 1:50000
Upplaga: 1
Förlag: Lantmäteriet
Utgivningsdatum: 2017-11-29
ISBN: 9789158806498
Kategori: Vägkartor

Terrängkartan i skala 1:50 000 är en topografisk karta som omfattar 244 kartblad och har en fullvärdig markslagsredovisning som också innefattar blockig mark, berg i dagen och lövskog. Kartan har även en detaljerad redovisning av höjdkurvor, småvägar, stigar och vägbommar. Kartserien täcker hela landet utom inre Norrland. Kartan är tryckt med dubbelsidigt tryck på ett lateximpregnerat papper (Pretex®) som är fukt- och viktåligt.