Lärarens yrkeskunnande : bildning och reflekterande erfarenheter

Lärarens yrkeskunnande : bildning och reflekterande erfarenheter
Upplaga: 1
Förlag: Dialoger
Utgivningsdatum: 2007-01-01
Antal sidor: 325
Författare: Khalid El Gaidi
ISBN: 9789171785688
Kategori: Lärare

Vad innebär egentligen lärarens skicklighet, hur utvecklas den och hur bedömer man den? Vad har kunskapssyn och förebilder för betydelse? Vad spelar bildning och reflektion för roll i denna process? I en dialogseminarieserie får vi fördjupa oss i tio lärares reflektioner över erfarenheter av undervisning på KTH. Genom analogier till litteraturen och andra yrkesområden skärper den reflekterande läraren sin blick och urskillningsförmåga. Därmed blir det möjligt att fokusera på det som är av betydelse för yrkeskunnandets utveckling.

I den reflekterande dialogen får man möjlighet att tolka och omtolka sina erfarenheter och nå nya insikter. Då tänds lättare den gnista som gör det värt att satsa tid och resurser för att utvecklas som lärare. Khalid El Gaidi är universitetsadjunkt, lärarutbildare och forskare vid KTH i Stockholm.