Inga fler dagar inom parentes : om livet, döden och sorgen

Inga fler dagar inom parentes : om livet, döden och sorgen
Förlag: Bonnier Fakta
Utgivningsdatum: 2012-03-09
Antal sidor: 225
Författare: Annika Borg
ISBN: 9789174249231
Kategori: Död & döende

Inga fler dagar inom parentes (2007) innehåller Annika Borgs funderingar över vad som händer, hur vi reagerar och tänker kring det som är svårast i livet; när någon dör eller när vi av andra skäl förlorar något vi hoppas på eller någon vi älskar.

Mycket av det vi bygger våra liv och vår självbild kring - att vara duktiga, att klara av, att ha kontroll - får vi släppa i sorgen. Det är ångestskapande att duktigheten inte är till någon hjälp, men det är också befriande. Detta är en print-on-demand-utgåva. Läs mer på www.bonnierfakta.se/pod