NATURRESERVAT & NATIONALPARKER - pärlor i den svenska naturen

NATURRESERVAT & NATIONALPARKER - pärlor i den svenska naturen
Förlag: Designförlaget
Utgivningsdatum: 2008-01-01
Antal sidor: 292
Författare: Lars Abelin
ISBN: 9789197562256
Kategori: Nationalparker & naturreservat

Boken är producerad tillsammans med Naturvårdsverket. Texterna är granskade av Naturvårdsverket och länsvis av respektive naturvårdsenheter vid Sveriges samtliga länsstyrelser.