Envariabelanalys

Envariabelanalys
Förlag: Armini Solutions
Utgivningsdatum: 2010-01-10
Antal sidor: 46
Författare: David Armini
ISBN: 9789197927604
Kategori: Matematik

Detta häfte täcker grunderna i envariabelanalysen. Gränsvärden, kontinuitet, funktioner, relationer, extremvärden och grafritning är de huvudsakliga punkter som tas upp.

Häftet Envariabelanalys är i A5-format och är 48 sidor långt. Det är skrivet på svenska i nära samarbete med studenter och det behandlar följande områden: Gränsvärden Kontinuitet Derivata Extremvärden Grafritning Funktion Snabb härledning av standardgränsvärden Boken är liksom tidigare utgivningar i serien inriktad på praktisk lösningsmetod och handfast förståelse teori. Bland annat finns inkluderat tabeller med jämförelse mellan svensk och engelsk terminologi, för att lättare kunna tillgodogöra sig framställningar på andra språk, och klara uppställningar av alternativa lösningsmetoder.