Svenskt näringsliv och industrins framväxt 1864-1914

Svenskt näringsliv och industrins framväxt 1864-1914
Förlag: Dialogos Förlag
Utgivningsdatum: 2018-01-24
Antal sidor: 203
Författare: Lena Andersson-Skog, Lars Magnusson
ISBN: 9789175043340
Kategori: Industrialisering & industrihistoria

Sveriges utveckling till ett modernt land och den ofattbart snabba höjningen av levnadsstandard hade sin grund i en rad genomgripande reformer på skilda områden vid artonhundratalets mitt. Ett avgörande moment var införandet av allmän näringsfrihet 1864. Här skildras industrialiseringens genombrott och omvandlingen av finansmarknaden, affärsbankernas och aktiebolagens genombrott och handelns och transportväsendet omvandling. Järnvägsnätets utbyggnad bidrog även till att nya naturresurser kunde utnyttjas och att industrialiseringen spreds över landet. Boken är en bred beskrivning av företagens del i den svenska ekonomiska historien och långsiktiga perspektiv. Författarna är professorer i ekonomisk historia.