Kunskap och betyg

Kunskap och betyg
Upplaga: 1
Förlag: Studentlitteratur AB
Utgivningsdatum: 2003-08-01
Antal sidor: 136
Författare: Göran Linde
ISBN: 9789144030067
Kategori: Pedagogisk psykologi

I boken Kunskap och betyg gör författaren en genomgång av vad mätning är och vad bedömning av kunskap är som ett särfall av mätning. Mätning är en jämförelse mellan en verklighet och en symbolisk representation av den. Den symboliska representationen skall vara strukturlik mot verkligheten. Författaren hävdar att om skillnader i kunskaper utgörs av skillnader i sätt att tänka, förstå, resonera och lösa problem inom ett område, så kan skillnader i betyg endast grundas i kvalitativa bedömningar uttryckta i en kvalitativ skala, ej i sifferskala. Läs mer om boken på studentlitteratur.se