Handeln bygger staden del 1 & 2

Handeln bygger staden del 1 & 2
Förlag: Market
Utgivningsdatum: 2011-11-30
Författare: Jerker Söderlind
ISBN: 9789153438236

Ett bokpaket i två delar som beskriver hur städer med hjälp av handelns krafter kan utformas för att gynna hållbarhet och attraktivitet. Boken beskriver även handelns roll som central drivkraft i skapandet av städer och offentliga mötesplatser. Exempel på innehåll: Beskrivning av hur handeln är den centrala drivkraften i skapandet av städer och offentliga mötesplatser. Hur handeln utformar juridiska och finansiella regelverk och driver på utvecklingen inom teknologi, transport- och kommunikationssystem. Exemplifiering av hur handeln påverkar även alla människors vardagsliv - i täta, levande stadsmiljöer eller ogästvänliga handelsplatser i städers periferi. Konkreta förslag på hur städer kan utformas för hållbarhet och attraktivitet. Analys av konkreta vägval i tio svenska städer som kan användas som handledning för en kundanpassad stadsutveckling. Vem har nytta av Handeln bygger staden? Du som arbetar med stadsutveckling, centrumchefer och konsulter mot kommuner och offentlig verksamhet.