Lyckas med försäljning

Lyckas med försäljning
Förlag: Docendo
Utgivningsdatum: 2006-12-21
Författare: Timo Rope
ISBN: 9789178827053
Kategori: Ekonomi & ledarskap

Vilka situationsfaktorer påverkar en lyckad försäljning? Vilka egenskaper bör en bra säljare ha? Vad kännetecknar ett bra säljbrev eller säljbroschyr? Här är handboken för alla som arbetar med försäljning. En lyckad försäljning förutsätter att försäljningstillfället är omsorgsfullt underbyggt på förhand och att säljaren är väl förberedd. Säljarbetet är heller inte slut vid själva förhandlingen, utan säljaren måste vårda kundförhållandet ända tills affären är klar, och helst även efter det.