Pisa under 15 år : Resultat och trender

Pisa under 15 år : Resultat och trender
Upplaga: 1
Förlag: Natur & Kultur Akademisk
Utgivningsdatum: 2018-09-01
Antal sidor: 280
Författare: Ulf Fredriksson, Astrid Pettersson, Karl-Göran Karlsson
ISBN: 9789127819818
Kategori: Pedagogik

15 år efter att den första PISA-undersökningen genomfördesi Sverige ger de forskare som arbetat med undersökningen sin bild av PISA. I denna bok sammanfattas och diskuteras PISA ur flera olika perspektiv. Här beskrivs bakgrunden till undersökningen, hur den utvecklats och genomförts. De svenska resultaten från samtliga sex PISA-undersökningar presenteras. De används bland annat till tvärstudier och de sätts också i ett internationellt perspektiv. Även kritiken mot undersökningarna tas upp och författarna avslutar med att diskutera hur framtidenför PISA kan komma att se ut. Boken är en unik sammanställning som kan läsas av alla som är intresserade av PISA och de svenska PISA-resultaten,t.

ex. lärarstudenter, yrkesverksamma lärare, utbildningsforskare och skolpolitiker.