Det ska du veta! Matematik 1

Det ska du veta! Matematik 1
Upplaga: 1
Förlag: Studentlitteratur
Utgivningsdatum: 2013-01-01
Antal sidor: 64
Författare: Kirstin Gramowski
ISBN: 9789144091549
Kategori: Matematik & räkneträning

Det ska du veta! Matematik 1 har ett koncept som övertygar: Tydliga faktarutor med förklarande exempel Mångsidiga övningar Stark koppling till Lgr 11 Ett innehåll som fokuserar på baskunskaper Det ska du veta! Matematik kan både användas som en del i klassens ordinarie matematikundervisning och för de elever som är i behov av repetition.

Matematiken är indelad i kursplanens lärandeområden Taluppfattning och tals användning Samband och förändring Algebra Geometri och Problemlösning Inför varje nytt moment ges exempel och förklarande faktarutor. Eleven tittar noga på innehållet i den blå rutan, arbetar med uppgifterna, rättar i facit, och färglägger en del av bilden längst bak i boken. Matematiska begrepp, symboler och termer är tydligt sammanfattade på pärmens insida. Uppgifterna är kopplade till det centrala innehållet i Lgr 11. Matematiken som tränas kan du se i innehållsförteckningen eller i matrisen på pärmens insida. Det matematiska innehållet i Det ska du veta! Matematik 1 motsvarar svårighetsnivån på matematiken i skolår 1. Vi har varit noga med att undvika årskurskopplingen på omslaget. Det finns en matris med koppling till det centrala innehållet i skolår 13. Vi använder texten från läroplanen men skriver inte vilket skolår den är hämtad ur. Böckerna är illustrerade och har en luftig layout. Med en egen bok har eleven möjlighet att återkomma till faktarutor och tydliga genomgångar även i det framtida matematikarbetet. Huvudförfattare är Kirstin Gramovski. Översättning och bearbetning mot svensk läroplan är gjord av Peter Fredriksson, erfaren lärare och matematikutvecklare i Torslanda.