Att förbättra demokratin : en politisk-ekonomisk analys av Sveriges grundlag

Att förbättra demokratin : en politisk-ekonomisk analys av Sveriges grundlag
Upplaga: 1
Förlag: SNS Förlag
Utgivningsdatum: 2002-03-01
Antal sidor: 221
Författare: Roger Congleton
ISBN: 9789171508423
Kategori: Ekonomi & ledarskap

Spelar grundlagen någon roll? Har den svenska grundlagen påverkat den politik som förts i landet och kan vissa politiska misslyckanden sedan 1970 rentav återföras på 1970 års grundlagsreform? Boken, som skrivits av amerikanen Roger D. Congleton, en av de ledande företrädarna för den s.k. public choice-skolan, analyserar dessa frågor. Boken innehåller den första systematiska utvärderingen av 1974 års grundlag.

Författaren pekar på ett flertal reformer som skulle kunna stärka det svenska medborgarstyret, bl.

a.

en återgång till ett modifierat tvåkammarsystem.