Praktisk skadeståndsbedömning

Praktisk skadeståndsbedömning
Upplaga: 1
Förlag: Studentlitteratur AB
Utgivningsdatum: 2005-10-01
Antal sidor: 122
Författare: Marcus Radetzki
ISBN: 9789144046525
Kategori: Skadestånd

Syftet med denna bok är att ge överblick över skadeståndsrättens olika problemområden och det skadeståndsrättsliga regelverket. Härutöver syftar boken till att ge kunskap om tillvägagångssättet vid skadeståndsbedömning i konkreta fall. Framställningen, som är uppbyggd kring en modell för praktisk skadeståndsbedömning, är i första hand avsedd för läsare utan förkunskaper rörande det skadeståndsrättsliga regelverket. Bokens övergripande karaktär och dess klara inriktning mot metodiken vid praktisk skadeståndsrättslig problemlösning medför emellertid att den likväl kan nyttjas vid fördjupade studier i skadeståndsrätt samt av jurister och andra befattningshavare med behov av ett säkrare handlag vid skadereglering på skadeståndsrättslig grund. Läs mer om boken på studentlitteratur.se