Stödgrupper för barn och ungdomar

Stödgrupper för barn och ungdomar
Upplaga: 1
Förlag: Studentlitteratur AB
Utgivningsdatum: 2008-08-07
Antal sidor: 330
Författare: Ulla Forinder, Elisabeth Hagborg
ISBN: 9789144001012
Kategori: Samhälle & politik

Arbete i stödgrupper introducerades i Sverige i början av 1990-talet och har fått stor spridning. En stödgrupp som leds av en utbildad gruppledare arbetar fokuserat med pedagogiskt arbete, vilket ger terapeutiska effekter. Med hjälp av lekar och övningar och genom att få träffa jämnåriga och dela erfarenheter, tankar och känslor får barnen och ungdomarna möjlighet att utveckla nya konstruktiva bemästringsstrategier. Boken redogör för hur verksamhetsformen vuxit fram och beskriver arbetet i en stödgrupp. Såväl teoretiska perspektiv som forskningsrön inom området presenteras. Stödgrupper för barn och ungdomar vänder sig studenter vid universitets- och högskoleutbildningar inom socialt- och psykosocialt arbete samt till yrkesverksamma inom dessa områden, t.

ex. inom socialtjänsten och BUP.