Blodets sjukdomar : lärobok i hematologi

Blodets sjukdomar : lärobok i hematologi
Upplaga: 1
Förlag: Studentlitteratur
Utgivningsdatum: 2012-08-24
Antal sidor: 478
Författare: Gösta Gahrton, Gunnar Juliusson
ISBN: 9789144069241
Kategori: Medicin

Blodets sjukdomar är en helt ny lärobok under redaktion av Gösta Gahrton och Gunnar Juliusson, där ett stort antal experter beskriver det aktuella kunskapsläget i hematologi, ett område som utvecklats mycket dramatiskt under de senaste 10-15 åren. Boken innehåller en beskrivning av de allra senaste landvinningarna inom diagnostik, prognostik och nya behandlingsmetoder. Molekylär diagnostik har nu blivit vardag. Många nya läkemedel har utvecklats under de senaste åren, nya cellterapier har tillkommit och genterapi har blivit en möjlighet. Blodets sjukdomar fångar denna omfattande utveckling, samtidigt som det är en gedigen lärobok i hematologi. Blodets sjukdomar är en lärobok för utbildning av läkare, biomedicinska analytiker och sjuksköterskor, såväl som läkare under specialistutbildning i hematologi, internmedicin, onkologi, allmänmedicin, klinisk kemi, patologi och cytologi. Färdiga specialister kan även ha nytta av boken för att uppdatera sina kunskaper. Andra målgrupper är sjuksköterskor och övrig personal vid hematologiska kliniker och laboratorier.

Till boken hör en webbplats med bland annat ett stort antal kontrollfrågor som underlättar inläsningen. För att få tillgång till webbplatsen krävs en aktiveringskod.

I varje bok finns en unik kod som efter aktivering är förbrukad. För att säkerställa att du som köpare får denna kod, är boken inplastad.