Enastående

Enastående
Förlag: Värkstaden
Utgivningsdatum: 2017-06-08
Författare: Brattberg Gunilla
ISBN: 9789198415803

ENASTÅENDE är en personlig, men också mycket privat, berättelse om livet med högfungerande autism eller Aspergers syndrom. Boken beskriver hur livet kan bli för den som tvingas att leva mer än femtio år utan adekvat diagnos och diagnosadekvat behandling. Enastående vänder sig till människor som vill förstå mer av hur autism präglar en människas tänkande och varande genom hela livet. Förhoppningsvis kan den direkt eller indirekt hjälpa människor i liknande situation till lättare liv än det författaren har tvingats att leva. Boken vänder sig framför allt till läkare och vårdpersonal inom vuxen psykiatrin, där man fortfarande i stor utsträckning saknar kunskap om autismspektrumstörningar.