The Story of Storage 1. Kompendium

The Story of Storage 1. Kompendium
Upplaga: 1
Förlag: Kungliga biblioteket
Utgivningsdatum: 2010-08-16
Antal sidor: 76
Författare: Lars Björk, Janis Kreslins, Matts Lindström
ISBN: 9789188468246
Kategori: Socialhistoria & kulturhistoria

Genom historien har lagringens materialitet ständigt förändrats. Även dagens digitala teknik förändrar på ett radikalt sätt lagringens förutsättningar; det direkta sambandet mellan lagring och visning ersätts i den digitala domänen av ett komplicerat samspel mellan lagringsytor och visningsytor. Digitalisering delar upp informationsbäraren i lättrörliga och formbara beståndsdelar, frigör bokstäverna från sin materiella fixering. Men för att läsas behöver den digitala texten återigen ta plats på en fysisk yta.

Papperet har bara ersatts av bildskärmen.