Dialog över etablerade gränser. Om organisationsutveckling i sjukvården