Vid gränsen : integration och identitet i det förnationella Norden

Vid gränsen : integration och identitet i det förnationella Norden
Förlag: Makadam förlag
Utgivningsdatum: 2006-02-01
Antal sidor: 287
Författare: Harald Gustafsson, Hanne Sanders
ISBN: 9789170610172
Kategori: Historia

Gränser är viktiga. Det finns många slags gränser, på kartan och i sällskapslivet. Gemensamt är att de är symboler som kan fyllas med olika innehåll. En grupp nordiska historiker undersöker gränstvister och gränszoner, språk och identitetsgränser.