Välfärden sviker oss-om maktutövande som omöjliggör tillit och jämställdhet

Välfärden sviker oss-om maktutövande som omöjliggör tillit och jämställdhet
Upplaga: 1
Förlag: Communis
Utgivningsdatum: 2016-02-01
Antal sidor: 250
Författare: Kerstin Ögren
ISBN: 9789163902642
Kategori: Sociala stöd- & förmånssystem

Välfärden sviker oss. Det beror på att beslutsfattarna bara ser till de problem som finns på toppen av isberget, säger Kerstin Ögren. Boken ger en mängd exempel på detta.

Beslutsfattarna tystar ner och blundar för de problem som finns under ytan. Orsakerna till de problem som brukare och arbetstagare tar upp och som inte finns med i beslutsfattarnas bedömningar kan vi endast komma åt genom att tydliggöra vilka värderingar som ligger bakom problemen. Det innebär en djupgående förändring av dagens välfärd - ett paradigmskifte - där brukarna ställs i fokus och beslutsfattarna ser till att skapa platta organisationer där demokratiska samverkansprocesser är möjliga.