Modellbygge och simulering : övningsbok

Modellbygge och simulering : övningsbok
Upplaga: 2
Förlag: Studentlitteratur AB
Utgivningsdatum: 2007-12-01
Antal sidor: 294
Författare: Peter Lindskog, Torkel Glad, Lennart Ljung, Jacob Roll
ISBN: 9789144050799
Kategori: Teknik

Denna bok innehåller övningsuppgifter med tillhörande lösningar som motsvarar innehållet i boken Modellbygge och simulering.

Övningarna är av varierande omfattning och svårighetsgrad, och behandlar bland annat generella modelleringsprinciper (som t.ex.

bindningsgrafer), systemidentifiering samt grundläggande simuleringsteknik. Andra upplagan av övningsboken har främst kompletterats med uppgifter för s.k. differentialalgebraiska ekvationer (DAE:er) samt med identifieringsuppgifter som behandlar skattningar av olinjära modeller, som t.ex. neuronnät. Användandet av moderna mjukvaruverktyg har utökats och i många avseenden getts en mer framträdande roll. Materialet förutsätter vissa förkunskaper i linjär algebra, signaler och system samt i grundläggande fysik och statistik. Boken lämpar sig väl för kurser i civilingenjörsutbildningen, men också för praktiskt verksamma ingenjörer.