Samlade skrifter I-V

Samlade skrifter I-V
Förlag: Bokförlaget Atlantis
Utgivningsdatum: 2011-10-07
Antal sidor: 1900
Författare: Erik Johan Stagnelius
ISBN: 9789173535038
Kategori: Skönlitteratur

Erik Johan Stagnelius (1793-1823) är kontrasternas författare. Med oöverträffad språklig skärpa skrev han om brännande begär och isande övergivenhet. Mot den sinnliga världens lockelse står tomheten och meningsförlusten; mot intigheten står hoppet om evig salighet. Stagnelius var mångsidig och med tanke på sin tidiga död synnerligen produktiv. Efter debuten med eposet Wladimir den Store kom samlingsverket Liljor i Saron med både lyrik, som den mäktiga dikten "Suckarnes Mystär", och ett drama, Martyrerna. Med sorgespelet Bacchanterna och det kosmiska dramat Albert och Julia tog han ytterligare steg mot offentligheten. Bland de efterlämnade handskrifterna återfinner man kända dikter som "Endymion" och "Till Förruttnelsen", men också filosofisk prosa, epik och dramatik. Med sitt djupsinne och sin intensitet har Stagnelius befäst sin ställning som en av Sveriges verkligt stora litterära klassiker. I denna utgåva av Stagnelius samlade skrifter är texterna nyetablerade från förstatryck och handskrifter. Introduktionen är författad av akademiledamoten Anders Olsson. Texterna är utgivna och kommenterade av Paula Henrikson. "En av 2000-talets hittills största händelser inom svensk litteratur... Som helhet är det ett överdåd av romantisk poesi, som nog aldrig kan överträffas" Björn Kohlström, Jönköpings-Posten