Skrivande pågår 6 Elevpaket (Bok + digital produkt)

Skrivande pågår 6 Elevpaket (Bok + digital produkt)
Upplaga: 1
Förlag: Studentlitteratur AB
Utgivningsdatum: 2016-03-30
Antal sidor: 48
Författare: Trine Gedde-Dahl, Anne Kristine Øgreid
ISBN: 9789144101354
Kategori: Läromedel

Skrivande pågår 4-6 är en serie som tränar skrivande utifrån olika texttyper. Boken inleds med en tankekarta som tydligt presenterar de olika texttyperna och deras kännetecken. Använd tankekartan både som introduktion för arbetet med läsförståelseträning och som repetition och inspiration i det fortsatta arbetet. Varje textuppslag inleds med kännetecknen för den aktuella texttypen i punktform. Därefter presenteras en text. På högersidan bearbetas textens innehåll i form av uppgifter på tre nivåer: * sök information i texten * förstå texten * reflektera över texten. DIGITALT LÄROMEDEL I det digitala läromedlet finns samtliga texter inlästa med textföljning. Det finns också interaktiva uppgifter med direkt återkoppling.  Det digitala läromedlet fungerar på dator, surfplatta och i mobiltelefon. Facit till bokens uppgifter ingår också i det digitala läromedlet. Det digitala läromedlet är giltigt i fyra år och ärvs mellan elever.