Israels Historia : från biblisk tid till dagens konflikt

Israels Historia : från biblisk tid till dagens konflikt
Förlag: Hillelförlaget
Utgivningsdatum: 2009-06-09
Antal sidor: 135
Författare: Patrik Öhberg
ISBN: 9789185164806
Kategori: Historia

Boken Israels uppkomst och historia tecknar i korthet den judiska historien och beskriver även det aktuella politiska läget i Mellanöstern. Genom att lära känna bakgrunden till Israels tillkomst kan vi bättre förstå dagens situation, som dessvärre efter år av politiska omvälvningar och strandade fredsförhandlingar fortfarande präglas av våld och terror. För att förstå judarnas band till Israel måste man känna till något om den historiska bakgrunden.

Landet Israel; Kanaan, Israel, Judéen, och senare Palestina är oupplösligt förbundet med det judiska folket. Där började judisk historia för 4000 år sedan och genom årtusendena har det alltid funnits bofasta judar i landet. I exil och förskingring höll man fast vid drömmen om ett återvändande. Fastän landet erövrades av främmande härskare uppnådde inget annat folk oberoende där, eller kom att i likhet med judarna att betrakta det som kärnan och centrum för sin nationella existens. Patrik Öhberg är doktorand i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.