Orgelpreludier 2

Orgelpreludier 2
Upplaga: 1
Förlag: Verbum AB
Utgivningsdatum: 1993-10-01
ISBN: 9789152617809
Kategori: Tangentinstrument

Finns även att beställa hos Wessmans Musikförlag. www.wessmans.

com Preludiernas längd varierar från korta intonationer till längre kompositioner.

Innehåller preludier till melodierna nr 326-678 i Den svenska koralboken del II.