Läsning pågår 4 Elevpaket - Digitalt + Tryckt

Läsning pågår 4 Elevpaket - Digitalt + Tryckt
Upplaga: 1
Förlag: Studentlitteratur AB
Utgivningsdatum: 2014-09-04
Antal sidor: 48
Författare: Hanne Solem
ISBN: 9789144096841
Kategori: Språk & ordböcker

Läsning pågår 4-6 tränar läsförståelse utifrån olika texttyper. Boken inleds med en tankekarta som tydligt presenterar de olika texttyperna och deras kännetecken. Använd tankekartan både som introduktion för arbetet med läsförståelseträning och som repetition och inspiration i det fortsatta arbetet. Varje textuppslag inleds med kännetecknen för den aktuella texttypen i punktform. Därefter presenteras en text. På högersidan bearbetas textens innehåll i form av uppgifter på tre nivåer: sök information i texten förstå texten reflektera över texten. DIGITALT LÄROMEDEL I det digitala läromedlet finns samtliga texter inlästa med textföljning.

Det finns också interaktiva uppgifter med direkt återkoppling.  Det digitala läromedlet fungerar på dator, surfplatta och i mobiltelefon. Facit till bokens uppgifter ingår också i det digitala läromedlet. Det digitala läromedlet är giltigt i fyra år och ärvs mellan elever.