Mikroekonomi - Arbetsbok

Mikroekonomi - Arbetsbok
Upplaga: 2
Förlag: Studentlitteratur AB
Utgivningsdatum: 2002-08-01
Antal sidor: 221
Författare: Curt Löfgren
ISBN: 9789144019031
Kategori: Nationalekonomi

Denna arbetsbok i mikroekonomi innehåller både räkneuppgifter med utförliga lösningar samt kortare essäuppgifter. Boken vänder sig till studerande på grundläggande nationalekonomikurser vid högskola och universitet. Arbetsboken är framtagen tillsammans med textboken Mikroekonomi av Roger Axelsson, Bertil Holmlund, Roger Jacobsson, Karl-Gustaf Löfgren och Tönu Puu. Övningarna är dock skrivna för att kunna användas tillsammans med såväl svenska som utländska teoriböcker inom ämnesområdet. I denna upplaga finns ett nyskrivet avsnitt om konkurrensmarknader på kort och lång sikt.