Ortopedi i primärvård

Ortopedi i primärvård
Upplaga: 5
Förlag: Studentlitteratur AB
Utgivningsdatum: 2011-12-02
Antal sidor: 322
Författare: Bjarne Lindén, Bengt Hagstedt, Khalid Mohammad
ISBN: 9789144069173
Kategori: Medicin

Patienter med besvär i rörelse- och stödjeapparaten är vanliga i primärvården. Enligt olika undersökningar utgör dessa patienter 15-20 procent av mottagningsklientelet. Som orsak till övergående eller bestående arbetsoförmåga är sådana sjukdomar än mer framträdande.

Antalet personer med besvär i rörelseapparaten tenderar att öka. Primärvården och den kommunala hemvården får ansvaret för allt svårare sådana fall. Ortopediska tillstånd kan vara tacksamma att handlägga i den öppna vården; en riktigt inlärd och använd klinisk undersökningsteknik räcker i de allra flesta fall för att nå ett terapeutiskt beslut. Andra förutsättningar är förtrogenhet med ortopediska sjukdomstillstånd och behandlingsmöjligheter. Denna bok beskriver dessa tillstånd och principer konkret och i en form som är användbar i det dagliga praktiska arbetet. Boken omfattar bl.a. kapitel om barnfrakturer, septisk artrit och försäkringsmedicin. Den är rikligt illustrerad med både fotografier, varav en del i färg, samt teckningar.

Denna femte reviderade upplaga är uppdaterad enligt de senaste rekommendationerna. Boken är i första hand avsedd för läkare, arbetsterapeuter och sjukgymnaster men den kan också vara användbar för all personal som är verksam inom dessa vårdformer.